Ask The Rabbi

נושא: הלכה

שיעורי תניא

שלום, ביקשו ממני ללמד תניא בכיתה של נשים מתחילות בלימודי חסידות. חלקן אינן רגילות ללימודים ברמה גבוהה. על איזה ספר של תניא מפורש או שיעורים בתניא, אתם ממליצים?

 

התשובה:

שלום וברכה קשה להמליץ על ספר אחד בלבד.. יש את הסידרה "פניני התניא" של הרב לוי"צ גינזבורג, שזה בצמוד לטקסט של התניא, ויש את הספר "מודעות עצמית" של הרב נדב כהן, שזה בצורת סיכומים תוכניים. ויש ב"ה עוד הרבה ספרים יפים וטובים. אנו ממליצים לשמוע את השיעורים של הרב ערד שנמצאים באתר בסידרה של התניא, או בסידרה הכתובה "דרכו של הבינוני" שבאתר. כמו כן, יש את הספר שיצא לאור על ידינו בשם "והם יבוננוהו", ובו יש הרבה הדרכה, עצות והדגשים בלימוד תניא וחסידות לקהל הרחב.

בהצלחה רבה

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו