fbpx

נושא: כללי

שימוש בכספי מעשר עבור חתונת בנו/ביתו

האם ניתן להשתמש בכספי מעשר לצורך נישואי בן או בת?

אם חסר לו לצרכים הבסיסיים של הוצאות החתונה (הנעשית באופן רגיל וממוצע) – מותר. ואם רוצה להרחבה והספקות יתירה מעבר לרגיל – אסור.


 

מקורות

בשו\"ת שבט הלוי (חלק ט סימן רא) נשאל, האם נכון להשאיר חלק מהמעשר כדי לחתן הילדים או מכיון שיש בהרחבה יש בזה טעם לפגם?


וכתב על כך: ובתשובה אומר כי אם רצה לומר שיש לו ממילא בהרחבה בשבילם, והספק אם להוסיף להם מכספי מעשר, דאם יש להם באמת בהרחבה [להוצאות הבסיסיים], בודאי אסור להוסיף להם מכספי מעשר, דאעפ\"י שאינו מחויב עפה\"ת לתת לבניו, והכל בגדר צדקה, מכ\"מ כיון שמעיקר הדין מספיק ליתן אפילו דירה קטנה שכורה וקצת מאד ריהוט וכו\', א\"כ כל מה שמוסיפין ע\"ז אינו עוד בגדר צדקה כאשר בארתי בארוכה בכמ\"ק בתשובותי.