fbpx

שילוב טיפול נפשי ולימוד החסידות

שלום רציתי לשאול איך לשלב בין טיפול נפשי קוגנטיבי או רגשי ולימוד החסידות..
האם צריך להיפטר מן החרדות והקשיים הרגשיים לפני שלומדים ומנסים להחדיר את אור החסידות לפנימיות או שזה עובד יחד שעל ידי לימוד החסידות נפטרים מן החרדות והקשיים..

שלום וברכה


לימוד החסידות לא דורש תנאים מוקדמים. אפשר ללמוד חסידות גם כאשר קיימים חרדות וקשיים, ולימוד החסידות בהחלט יסייע לכך, גם מבחינת העניין הרוחני והסוגלי שבלימוד, שהרי יש בזה חכמה אלוקית, והתורה עניינה מרפא לנפש, ובפרט פנימיות התורה.


וגם מבחינת תכני הלימוד, באם האדם ילמד את אותם מאמרים ורעיונות העוסקים בכך.


לפעמים, כאשר החרדות והקשיים חזקים מידי, הרי מלבד הלימוד יש לעשות פעולות של הטמעה והרגלים נכונים של אותם רעיונות, ולעיתים יש צורך גם לעבור טיפול נפשי או רגשי מקצועי, או לקבל הדרכה במקביל ללימוד עצמו.


וכפי שכותב אדמו"ר הזקן בהקדמתו לספר התניא: "על כן רשמתי כל התשובות על כל השאלות למשמרת לאות להיות לכל אחד ואחד לזכרון בין עיניו ולא ידחוק עוד ליכנס לדבר עמי ביחידות כי בהן ימצא מרגוע לנפשו ועצה נכונה לכל דבר הקשה עליו בעבודת ה' ונכון יהיה לבו בטוח בה' גומר בעדינו, ומי שדעתו קצרה להבין דבר עצה מתוך קונטריסים אלו יפרש שיחתו לפני הגדולים שבעירו והם יבוננוהו… "


אך כאמור, לא כדאי לחכות עם הלימוד, אלא בכל שלב אפשר וכדאי ללמוד חסידות, ובוודאי זה גם יסייע.


הצלחה רבה ובשורות טובות.

מקורות