שידוכים - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: שידוכים

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

האם מותר להציע שידוך, מבלי להודיע על חולשה בריאותית שישנה?

תשובה

מותר.

מקורות

דבר זה תלוי בסברה, שכל עוד לא מדובר על דבר שיש בו סכנת נפש, אין צורך להודיע, שלא מצינו שהשדכן צריך לעיין בתיק הרפואי של כל מי שהולך להציע לאחרים, ומ"מ בפגישות מוטל על המשודך לעדכן על כך את המיועדת, (באם מדובר בדבר שיכול להציק במשך החיים).


דילוג לתוכן