שידוכים - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: שידוכים

שידוכים

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

האם מותר לשדך אחות לפניה אחיה הגדול ממנה, מפני שישנה הצעה טובה.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
לשדך אחות לפני אח הגדול ממנה המנהג בפועל שמשדכים, ונוהגים לבקש רשות מהאח הגדול יותר.

מקורות

ראה אגרות קודש חט"ו ע' קפב: מה שכותב אודות עניני שידוכין שיש לו אח גדול הימנו, יש לבקש את אחיו שימחול במחילה גמורה ואז יכול גם הוא להתעסק בהצעת נכבדות.


[וראה בספר תולדות יעקב ע' של"ז מביא שבעל קהלות יעקב ז"ל אמר שאין קפידא להשיא בת צעירה לפני בן המבוגר ממנה והעיד על עצמו שחיתן את בתו לפני בנו ושעשה כן לפי הוראת החזו"א ז"ל, ובס' "הבית בהבנותו" ע' י"ג מביא ממרן מסאטמאר זי"ע שלפעמים בשעת הדחק התיר בזה].


דילוג לתוכן