ציון 'שם המוטב' בצ'ק שכירות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: כללי

ציון 'שם המוטב' בצ'ק שכירות

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

האם 'משכיר' יכול לחייב את ה'שוכר' לתת לו את הצק'ים של השכירות בלא לציין את 'שם המוטב', בכדי שהוא יוכל להעבירם לאנשים אחרים.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
באם לא סוכם מלכתחילה כן, אינו יכול לחייבו לעשות כן.

מקורות

הדבר תלוי בסברה, מאחר ומה שהשוכר אינו רוצה ליתן הצק'ים מבלי לציין המוטב, הוא מחמת שחושש שיעברו הצקי'ם ידים שונות שיוכל לצאת מכך כמה חששות, ולכן כל עוד לא היה תנאי מפורש מתחילה שיעשה כן, אינו יכול לחייבו לעשות דבר שחושש ממנו מפני עלילות היזק. (ורק בדבר שאינו נפסד כלל היה יכול לחייבו, כי כופין על מידת סדום).


דילוג לתוכן