שדכן שהתפרקו שידוכיו - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: שידוכים

שם הרב המשיב: הרב יהודה נחמנסון

שאלה

שדכן ששלשה שידוכים שעשה לאחרונה התגרשו ר"ל, האם יש לחשוש מהצעות שלו?

תשובה

המקור לחשוש אחרי ג' פעמים הוא מדין קטלנית (שמתו בעליה ג' פעמים). הרא"ש ביאר שאחד הטעמים שחוששין להשיאה פעם נוספת הוא משום שחוששין "דהאשה מזלה רע שאנשיה מתים ודבר זה תלוי במזל, כי חיי האדם ופרנסתו תלוי במזל אם נולד בשעה שיש לו להיות עשיר או עני, והאשה כלואה בבית ואינה יכולה להתפרנס על ידי עצמה אם לא שהבעל מפרנסה, ונגזר על אשה זו שימותו בעליה כדי שתחיה כל ימיה בעוני ואין מי שיפרנסנה", כלומר, דחיישינן נגזר עליה שלא יהיה מי שיפרנסנה. אולם בשידוכים כשהשדכן אינו מתפרנס מהשידוכים שעושה – אין מקום לחשוש כלל.

מקורות

שו"ת הרא"ש כלל נג, ח.

דילוג לתוכן