נתינת אוכל לחולה- המשך - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: שבת

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

באם מותר, האם מותר להביא ע"י גוי למי ש'משמש' את החולה.

תשובה

אסור.

מקורות

לא הותר הדבר אלא לצורך החולה עצמו אמנם למשמשו לא הותר, וילך לבית האחר ויאכל שם.


דילוג לתוכן