'שכר שבת' לבלנית - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: שבת

'שכר שבת' לבלנית

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

'בלנית' העובדת במקוה בשבת, האם מותר לה ליטול 'שכר שבת'.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
המנהג להקל לקבל 'שכר שבת' – לדבר מצוה.

מקורות

כתב בשולחן ערוך הרב אורח חיים (סימן שו סעיף יא): אסור לשכור חזן להתפלל בשבת או יום טוב אף על פי ששכרוהו מבעוד יום, שאסור לו ליטול שכר שבת או יום טוב, והוא הדין לשכר התוקע בראש השנה.


ויש מתירין, מפני שבמקום מצוה לא גזרו על שכר שבת, שאין איסורו אלא משום גזירת שכירות בשבת, שהיא עצמה אינה אסורה אלא משום גזרה שמא יכתוב, וכן המנהג להקל.


ומכל מקום לדברי הכל אינו רואה סימן ברכה משכר זה לעולם, הואיל והוא שכר השבת אף שהתירוהו לצורך מצוה.


 


19\1\15. ט' גינדי. ארה"ב.


שאלה: באם עד עכשיו השתמשו בכלים בבשרים וכו' של הכשר פשוט ובסיסי, ורוצים לעבור לכשרות 'מהדרין', האם יש עליהם להכשיר את כל הכלים, או אין צריך.


תשובה: אין צורך.


מקור: הדבר תלוי בסברה, שהרי מדובר בגוף כשרות מוסמך העושה ע"פ ההלכה בשו"ע, ומה שלא כולם סומכים על כך, ומה שיש מקום להדר יותר, אי"ז גורם להצריך הכשרת הכלים.


דילוג לתוכן