שבת - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: שבת

שבת

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

האם מותר בשבת לעבור ליד מקום, שכאשר עוברים שם, נדלק אור אוטמטית.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
אם יודע מכך, וזהו פסיק רישא, אסור לעבור שם, מאחר ונחשב כמו מעשה בידים.

מקורות

ראה שולחן שלמה (להגרש"ז אויערבך, ח"ג עמ' פב הערה לא: ולשואל אודות זה שסביב לביתו ע"ג קיר השכנים יש נורות הנדלקות כאשר הוא יוצא מביתו אמר מרן זללה"ה שישאר בביתו והטעים דלדעתו ה"ז חשיב כמעשה בידים וגם אין זה כלאחר יד אולם כשנשאל ע"י אחר אם צריך להזהיר אחרים שלא יעברו במקום זה השיב מרן זללה"ה דא"צ.


דילוג לתוכן