"שבת אחדות" כהכנה לחג השבועות – טיוטה

רציתי לברר בעניין מה שמקובל שיש "שבת אחדות" לפני שבועות, מה הסיבה שעושים את השבת הזאת, במה מתבטא שישנה "אחדות" באותה השבת, והאם זה עניין ששייך לקהילות חב"ד בייחוד, או שזה צריך להגיע לקהלים יותר רחבים?

 

מקורות