fbpx

נושא: ביטחון בה'

שאלות בשער הביטחון

תודה רבה על השיעורים המעניינים בשער הביטחון.
השאלה שתמיד מטרידה אותי היא מהי המידה של ההשתדלות ועשיית הכלי.
1.לדוגמא אם מציעים לי בעבודה לשדרג את עבודתי ולהוסיף שעות ואף שכר, מצד אחד יתכן וזהו כלי לברכה שה' גילגל אליי, מצד שני תוספת שעות העבודה יכולה להכביד עליי מכיוונים אחרים. האם זה נכון לבטוח בה' שהשכר יגיע אף אם אני לא אוסיף את השעות?
2. בנוסף האם נכון לומר שאין החלטה שגויה, או בחירה לא נכונה אצל יהודי? בענייני העולם הזה. כי הרי בחירתו היא בהשגחה פרטית. האם יתכן שבבחירתו בענייני העוה"ז האדם יכול לשנות מה שנגזר עליו לדוגמא בפרנסתו?

 

ב"ה

שלום וברכה

לגבי השאלה הראשונה – העיקרון הוא שהאדם צריך לבחון את עצמו, כמה באמת הוא זקוק וצריך לתוספת הזו, והאם תוספת השעות הללו, יפריע לו בעניינים אחרים החשובים לו, כמו בענייני תורה ומצוות, או בענין שלום בית או חינוך ילדים וכו', ואם זה מפריע לו, סימן שזה לא רצון ה', וצריך להתחזק בביטחון בה' שיזמן לו פרנסתו שלא בדרך זו. כיון שהדברים לא תמיד חד משמעיים, ראוי להתייעץ עם עוד מישהו ולקיים את הוראת השמה "עשה לך רב וקנה לך חבר" כדי לברר אנו פועלים נכון.

לגבי השאלה השניה – אנו יודעים ש'הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים', היינו שעיקר הבחירה של היהודי היא בענייני תורה ומצוות. אלא שאצל יהודי – גם ענייני העולם, הם חלק מעבודת ה' שלו, ולכן נקודת הבחירה נמצאת אצלו גם במה שנראה לכאורה כענייני העולם. בכל מקרה – גם אם הבחירה היתה בטעות, אין זו סתירה להשגחה פרטית, כי ההשגחה פרטית היא גם על הבחירה והכישלונות של האדם.

זו סוגיה עמוקה, אבל כיהודים, נדרש מאיתנו להאמין בפשיטות בשני העקרונות הללו (אף שנראים לפעמים סותרים): שמצד אחד, יש בידנו בחירה, וצריך לבחור נכון. ומצד שני – כל דבר בהשגחה פרטית, כולל הבחירה שלנו בעבר, ואפילו היתה שגויה. הרחבה בעניין זה ניתן ללמוד בלקוטי שיחות חלק ה', שיחה לפרשת לך לך.

לגבי השאלה אם ניתן לשנות מה שנגזר על ידי בחירה. התשובה היא שלא. אבל ניתן לשנות על ידי תפילה, ביטחון בה' וכדומה.

מקורות