נושא: חסידות

שאלה בשער הייחוד

שלום רב,
בפרק הראשון בשער 'הייחוד והאמונה' האדמו"ר הזקן מסביר שישנה חיות לכל דומם בארץ מהאותיות שמחיות אותו.
התעוררו לי השאלות הבאות:
1. לא לכל חפץ ישנו שם בלשון הקודש, לדוג' מחשב, אילו אותיות מחיות חפץ זה?
2.ההרי החומר עובר שינוי, לדוגמא עץ הופך לשולחן, מהן האותיות שמחיות?
3. האם שמו הפרטי של האדם אלו האותיות המחיות אותו?

ב"ה
1. גם חפץ שהוא חדש ואין לו שם בלשון הקודש המקורית, הרי החלקים שמהם הוא מורכב יש להם שמות, כמו ברזל וכו'. ולכן צירוף יחד של כמה שמות מחיה אותו.

כמו כן יתכן שגם השם ה'חדש' שלו, כיון שזה בהשגחה פרטית, משמש מקור חיותו. אך אין אנו יודעים זאת בבירור כמובן , מלבד השמות הכתובים בתורה שהם בוודאי מדוייקים.

וכידוע, שאנשים שהיה להם שם לועזי, וביקשו מהרבי שיתן להם שם עברי, הרי בדרך כלל הרבי הציע להם שם עברי שיש לו אותו משמעות כמו השם הלועזי, מבחינת התוכן והפרוש. ומכאן אנו למדים שיש ענין וערך גם לשם לועזי (ואולי הדגש יותר על שמות בני אדם – כיון שיש כאן את הענין של רוח הקודש שניתנה להורים, אבל ניתן ללמוד בזה, בדרך אפשר, גם לשמות חפצים וכו').

2. אם זה שם שמופיע בתורה, כמו שולחן, הרי בוודאי שיש שייכות בין אותיות אלו. וכפי שנתבאר לעיל.

3. כן


בהצלחה

מקורות