fbpx

רכישת דירת ההורים

כבוד הרב
הורי נפטרו לצערי הרב. שניהם ממחלות מיסרות.
ברצוני לרכוש את דירת ההורים למגורי, האם אפשרי לגור בדירה שבה חלו ומתו הורי?
האם ניתן לטהר את המקום מכל הדברים שהיו בו עד כה ולפתוח שם דף חדש?

בהחלט שמותר ואפשר לגור שם. (האיסור היחיד שמוזכר הינו לא להינות מנעלי הנפטר. וגם זה דווקא בנעליים שלבש). וכדאי מיד בכניסתכם לעשות שם חנוכת בית מכובדת.

כמו כן הדרך הנכונה לטהר את הבית הינה לקיים בבית ובחפצי יותר מצוות מבעבר. ובזה תזכו גם את הוריכם מנוחתם עדן בשימוש טהור בחפציהם.

בברכת יישוב טוב. ושלא תדעו עוד צער.

מקורות