fbpx

ריכוז וזיכרון

שלום רב,
רציתי לשאול איך מפתחים ריכוז יותר טוב בלימוד התורה והתפילה? וגם איך זוכים לזכור את הלימוד שלומדים מלבד השיטה של לשנן ולחזור
תזכו למצוות

שלום וברכה
להלן כמה עצות בעניין זה..
לפני הלימוד או התפילה, תעצור רגע עם עצמך, ותנסה להסיח את הדעת מכל הדברים המבלבלים. תאמר לעצמך אני הולך עכשיו ללמוד את תורת ה', שהיא חכמתו ורצונו יתברך, וכמו שלפני פגישה עם אדם חשוב, אני משתדל להיות מרוכז כך עכשיו אעשה מאמץ להיות פנוי ומרוכז.
לעיין וללמוד פרק ה' בתניא העוסק בלימוד תורה. כמו כן, ללמוד פרק כח בתניא העסוק במחשבות מבלבלות בזמן התפילה.
תעביר את הפלאפון לשקט.
מומלץ ללמוד מתוך ספר, לקרוא בקול את המילים. ללמוד עם חברותא זה גם דבר טוב שמסיף ריכוז.
לסכם לעצמך את הרעיונות שלמדת. אם אפשר סיכום בכתב זה עדיף, ואם לא – אז לפחות בעל פה.
ללמד אחרים. להסביר להם בעל פה את מה שלמדת.
ללמוד דברים שנוגעים בך, מבחינה פנימית, וגם משפיעים על חיי המעשה שלך.

מקורות