fbpx

נושא: כללי

ריבית בנדוניה

התחייבתי לחתני נדוניא גדולה (ב"ה כך נוהגים אצלנו בקהילה) בהשגחה פרטית מלמעלה, נכנסתי לחובות גדולים, ובעז"ה אשלם אותם בזמן הקרוב – כבר יש לי את האמצעים והאפשריות.

אני רוצה להגיד לחתני, שאני ישלם לו את הנדוניא בזמן מאוחר יותר, ותמורת הזמן ועגמת הנפש אני ישלם לו יותר. האם יש בזה בעיה?

איתא בספרי הפוסקים, שמי שהתחייב לתת נדוניא לחתנו, אסור לו להציע לחתנו שיאריך לו את זמן תשלום הדנדוניא, והוא יוסיף לו על הסכום, שכיון שהתחייב כבר, אם הוא מוסיף עוד הרי זה ריבית. (וראה רמ"א סי' קע"א ס"ו)

מקורות