fbpx

נושא: כללי

ריביות

יש לי כסף שמיעד להלוואות. האם אני חייב לתת את זה ליהודי בלי ריבית או שאני יכול לתת לגוי עם ריבית?

מצווה להעדיף להלוות לישראל בחינם מאשר לגוי בריבית, אבל אם הוא יפסיד כסף רב עבור זה מותר להלוות לגוי בריבית (שער משפט חו"מ סי' צ"ז)

מקורות