fbpx

נושא: זוגיות

קשר במקום העבודה

האם קשר שנרקם בעבודה יכול להצליח בהמשך החיים בתור זוג נשוי גם שהגבר קטן מהאישה ב4 שנים
איך אפשר לדעת שזה קשר שיכול להחזיק או שזה רק ריגוש של עבודה ?
נ.ב הזוג מכיר כבר שנה

ב"ה

שאלתך כללית מידי וכמובן שלא ניתן לדעת את התשובה במידע כללי בלבד.

באופן כללי, אף שישנם כאלה שאצלם לא מקובל פער גילאים כזה, אין זו סיבה לפסול את הקשר אם זה ה"חיסרון" היחיד, וכל שאר הדברים בסדר.

גם זה שהוא נרקם במקום העבודה, אף שזה לא מומלץ לכתחילה, אלא כדאי לכתחילה ליצור קשרים בדרך היכרות מקובלת ברוח היהדות, הרי לאחר שהקשר כבר ישנו, הרי "נסתרות דרכי ה'", ויתכן שזה הזיווג משמים.

לכן, אין להתייחס כל כך לפרטים אלו שהזכרת, אלא בני הזוג צריכים לבחון בעצמם את סוג הקשר, וככל שהוא מבוסס על הכרה שכלית, על ידיעה שיש התאמה אמיתית, וכמובן על החלטה תקיפה שהוא יהיה על פי רצון ה' בקיום התורה והמצוות ושמירת דיני המשפחה, יש לו סיכוי להצליח יותר.

הצלחה רבה ובושורת טובות.

מקורות