קריעה בשעת יציאת נשמה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

קריעה בשעת יציאת נשמה

האם אחות הנמצאת בשעת יציאת נשמה צריכה לעשות קריעה?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
מעיקר הדין כל מי שנמצא עם המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע,

אלא שנהגו להקל בזה, כדי שלא ימנעו מלהמצא עמו בזמן הזה, ולמעשה הרופאים, האחיות ואנשי החברא קדישא לא נהגו לקרוע. יש שכתוב הטעם לכך שהמתים מוחלים על כבודם מחיים, כדי שיעמדו אחרים ביציאת נשמתם.

יש מי שכתב, שמכל מקום יש לעמוד בחרדת הקודש, ולומר פסוק 'שמע ישראל' פעם אחת, 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' שלש פעמים, 'ה' הוא האלקים' שבע פעמים, 'ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד' פעם אחת; ויש מי שכתב, שהמדקדקים מתירים הכפתור של החלוק, ומניחים אותו כך זמן מה, כדי שייראה כקורע;

ומי שהרוצה להחמיר יקרע בשולי הבגד מלמטה.

מקורות

דילוג לתוכן