קריאת שמות

מה ענין קריאת שמות ליד הספר תורה? מה עושים אם רוצים להחליף/ להוסיף שם?

ספר התורה הוא חפץ קדוש ולכן הכי מתאים לתת, להוסיף או לשנות שם, ליד הספר תורה.


באופן כללי, אין להחליף או לשנות שם ללא סיבה חשובה, ובמקרה הצורך עדיף להוסיף שם ולא לשנות, מאחר שהשם של האדם שניתן לו הוא מקור חיותו.

מקורות