נושא: תנ"ך

קריאת שם

מה הפירוש שקריאת שם זה נבואה?

אדם הראשון קרא שמות לכל בעלי החיים על ידי שידע את שורש חיותם.


אנו בני אדם הראשון קיבלנו כח זה בקריאת השמות לילדים, וכמובא בספרי חסידות וקבלה ש"כאשר נולד האדם וקוראים לו אביו ואמו שם… הקב"ה משים בפיו השם ההוא המוכרח אל הנשמה ההיא".


הגמרא מספרת שרבי מאיר היה לומד על תכונתם של אנשים לפי שמותם, והדבר מבואר יותר על הביאור בתניא שצינור החיים של האדם עובר דרך שמו.

מקורות