Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

קערה לבשרי וחלבי קר

האם קערה יכולה לשמש גם לחלבי וגם לבשרי בדברים קרים?

לכתחילה אין להשתמש בקערה אחת גם לחלב וגם לבשר, גם כאשר אין אלו דברים חמים.

ואם השתמש ישטוף היטב.

מקורות