fbpx

נושא: חגים

קניית בגדים בין המצרים

שלום,
אנחנו נמצאים בתקופה בין המצריים ואני יודעת שלא קונים בגדים חדשים . היום הייתי בבני ברק וראיתי אנשים ונשים קונים בגדים (חלילה לא מכוונה של לשון הרע) מעניין אותי לדעת איך נשים קנו בגדים בתקופה זו? תודה רבה

ב"ה
איננו יכולים 'לתרץ' התנהגות של אחרים, אבל באופן כללי בתור לימוד זכות צריך לדעת שיש אופנים שבהם מותר לקנות בגדים גם בימי בין המצרים:
ראשית, בגדים שאין בקנייתם שמחה כמו בבגדים אחרים (כמו בגדים תחתונים יותר) מותר בקנייתם
כמו כן, בגדים הנמכרים בזול בתקופה זו – אם לאחר בין המצרים מחירם יעלה, מותר לקנותם עד ראש חודש אב.
בנוסף, ישנם שסוברים שמותר לקנות בגדים בבין המצרים, רק שאסור ללובשם ולברך עליהם שהחיינו. (בתשעת הימים הדין שונה).

מקורות