קיטל ביוה"כ - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

שאלה

מה הסיבה ללבישת ה"קיטל" הלבן ביום הכיפורים?

תשובה

נוהגים ללבוש את ה"קיטל" שהוא בגד מתים, ועל ידי זה לב האדם נכנע ונשבר. וגם האבל יכול ללבשו.


חתן בשנה הראשונה שלו אינו לובש קיטל, מכיון שכבר לבש אותו בחתונתו.


חשוב לזכור, מכיון שבגד זה הוא מיוחד לתפילה, לא ילך בו לבית הכסא.

מקורות

דילוג לתוכן