fbpx

קיטל ביוה"כ

תאריך העלאה: 29.08.2018 – 09:24

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

מה הסיבה ללבישת ה"קיטל" הלבן ביום הכיפורים?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

נוהגים ללבוש את ה"קיטל" שהוא בגד מתים, ועל ידי זה לב האדם נכנע ונשבר. וגם האבל יכול ללבשו.


חתן בשנה הראשונה שלו אינו לובש קיטל, מכיון שכבר לבש אותו בחתונתו.


חשוב לזכור, מכיון שבגד זה הוא מיוחד לתפילה, לא ילך בו לבית הכסא.

מקורות

דילוג לתוכן