קטניות בבוטנים - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: פסח

שאלה

האם יש חשש קטניות בבוטנים בפסח?

תשובה

ישנם (שרגילים לאסור קטניות) המתירים בוטנים, אך כמה מגדולי הפוסקים כתבו שאף שמצד הדין בוטנים אינם קטניות, נוהגים למעשה שלא להחמיר ולא לאוכלם בפסח (למי שמקפיד לא לאכול קטניות).

מקורות

שו”ת אגרות משה או”ח חלק ג’ סי’ ס”ג ומקראי קודש פסח חלק ב’ סי’ ב’


דילוג לתוכן