Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

קדיש על אח

שלום הרב, עד מתי צריך להגיד קדיש על אח?

למרות שאח חייב להתאבל על אחיו, אין חובה מן הדין לומר קדיש על אח. החובה הינה רק על הבנים שמתאבלים על הוריהם. 

אך אם אין לאח בנים שיאמרו עליו קדיש, מן הראוי שהאח יאמר קדיש לעילוי נשמתו, ובפרט כאשר האח שנפטר הוא יותר גדול ממנו בשנים שאז יש ענין לומר קדיש גם משום כבוד אחיו הגדול. 

ובתנאי שאין ההורים (אם הם עדיין בחיים) מקפידים על כך, וצריך לבקש מהם רשות. ואם הינם מקפידים אין לומר קדיש. 

 

יש אומרים שעדיף שהאב יאמר עליו קדיש מאשר האח

 

אבל אם אין מבני המשפחה מי שיוכל לומר קדיש בשנה הראשונה לפטירתו, מה טוב אם תוכלו לשלם לאברך ירא שמים שיאמר קדיש בכל התפילות עבורו, במשך אחד עשר חודש.

 

בשורות טובות

מקורות