fbpx

קביעת מזוזה

באיזה חדרים צריך לקבוע מזוזה? מה עם המעלית?

בכל חדר שיש בו ארבע אמות, ויש בו משקוף, וראוי למשמש מקום מגורים, יש לקבוע מזוזה (מלבד חדרי שירותים, אמבטיה וכדומה).


מעלית לא חייבת במזוזה מעיקר הדין משום שהיא איננה מקום מגורים ויש המחמירים.

מקורות