fbpx

צפיפות אוכלוסין בתחיית המתים

אולי זה נשמע קטרני, אבל זה באמת מעניין אותי, אם זה באמת נכון שתהיה תחיית המתים, לא יהיה בעולם צפיפות אוכלסין? איפה בדיוק כולם יגורו? 

אל תשכח שביחד עם תחיית המתים, שבאמת מליונים יקומו לתחיה מהיהודים שבדורות הקודמים, יהיו גם הרבה מהגויים שיאבדו מן העולם. אין לנו שום דבר נגד גויים, ואדרבה גם אותם ה' ברא ובודאי שיש להם תכלית, וגם הם ישתלבו בסדר העולמי החדש שיחול עם ביאתו של המשיח, אבל כל אויבי עם ישראל, כל המחבלים, השונאים ואלו שנלחמים בנו יאבדו מן העולם. נוסף לזה, שטחים עצומים מהעולם, וגם בארץ ישראל לא מיושבים, ומה אכפת לך שאותם אלו שיקומו יפריחו את השממה… אבל באמת שלא צריך כלל להגיע לזה, כי אלוקים שיכול להחיות מתים, הוא גם בטח יפתור את הבעיה ה'קטנה' הזו למצוא להם מקום לחיות. תן לו להתמודד עם זה, הוא יעשה את זה טוב מעבר למה שנעלה על דעתנו. לסיכום, על זה אומרים "נחיה ונראה", בעזרת ה' בקרוב, מה שנותר לנו זה רק לעשות עוד מצוה ומעשה טוב כדי שאותו זמן מופלא יגיע דקה אחת קודם.

מקורות