צלב על עובדת גויה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כללי

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

האם מותר להניח לעובדת נוצריה המועסקת בבית, שתניח הצלב המונח על צווארה גלוי.

תשובה

יש לומר לה לכסות זאת עכ"פ.

מקורות

ראה רמב"ם הלכות עבודה זרה (פרק ט הלכה ד): הנוצרים עובדי ע"ז הם ויום ראשון הוא יום אידם, לפיכך אסור לתת ולשאת עמהם בארץ ישראל יום חמישי ויום ששי שבכל שבת ושבת ואין צריך לומר יום ראשון עצמו שהוא אסור בכל מקום, וכן נוהגין עמהם בכל אידיהם.


[ומאחר שהצלב הוא ע"ז, הרי שאין להכניסו בגילוי עכ"פ בבית של יהודי].


דילוג לתוכן