צלב על עובדת גויה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: כללי

צלב על עובדת גויה

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

תאריך העלאה: 06.12.2018 – 21:02

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

האם מותר להניח לעובדת נוצריה המועסקת בבית, שתניח הצלב המונח על צווארה גלוי.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
יש לומר לה לכסות זאת עכ"פ.

מקורות

ראה רמב"ם הלכות עבודה זרה (פרק ט הלכה ד): הנוצרים עובדי ע"ז הם ויום ראשון הוא יום אידם, לפיכך אסור לתת ולשאת עמהם בארץ ישראל יום חמישי ויום ששי שבכל שבת ושבת ואין צריך לומר יום ראשון עצמו שהוא אסור בכל מקום, וכן נוהגין עמהם בכל אידיהם.


[ומאחר שהצלב הוא ע"ז, הרי שאין להכניסו בגילוי עכ"פ בבית של יהודי].


דילוג לתוכן