ציצית - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: הלכה

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

באם השחילו את הציציות בטלית לא כלפי חוץ כפי שצריך, אלא כלפי פנים, האם צריך לפרום את כל הקשרים והכריכות ולהשחיל מחדש. (בציציות לפי מנהג חב"ד שישנם ב' נקבים להשחלת החוטים).

תשובה

מעיקר הדין כשר, אמנם ראוי ונכון לתקן הדבר.

מקורות

מעיקר הדין אין מקור ברור שציציות שהושחלו לצד פנים פסולות, אמנם מצד "זה א-לי ואנווהו" שלא יהיו מצוות בזויות עליו, ראוי ונכון שישחילם לצד חוץ כדרך כל הציציות, מאחר שניכר הדבר ומגונה לעיני אנשים שאינו כדרך לבשית ציצית הרגילה. ועצה טובה הוא שיכול להשחיל הציצית דרך אחד הנקבים ואזי כולו התהפך לצד חוץ, מבלי שיצטרך להתיר כל הקשרים והכריכות מחדש).


דילוג לתוכן