הטלת ציצית ע"י אשה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: כללי

הטלת ציצית ע"י אשה

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

האם אשה כשרה להטיל ציצית בבגד.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
מעיקר הדין כשרה. אמנם לכתחילה טוב ליזהר שאיש יעשה זאת.

מקורות

כתב בשולחן ערוך הרב אורח חיים (סימן יד סעיף ב): האשה כשרה להטיל ציצית בבגד מפני שהיא בכלל בני ישראל.


ויש מדמין ציצית לתפילין כמו שהנשים פסולות לכתוב [תפילין] מפני שאינ[ן] חייב[ות] בהנחתן כמ"ש בסי' ל"ט כך הם פסולות להטיל ציצית בבגד מפני שאינן חייב[ות] במצות ציצית. ולפי דבריהם אף קטן פסול להטיל ציצית בבגד ואפילו אם הגדול עומד על גביו ואומר לו שיעשה לשם מצות ציצית אבל הטוויה והשזירה כשר בנשים וקטנים אפילו לכתחלה לדברי הכל.


והלכה כסברא הראשונה, ומכל מקום טוב ליזהר לכתחלה כסברא האחרונה.


דילוג לתוכן