צום בערב פסח - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: הלכה

שם הרב המשיב: הרב מאור דוד כהן

שאלה

אני בן ראשון ולא הבכור. האם אני חייב לצום
בערב פסח . תודה .

תשובה

בן בכור צריך לצום בתענית בכורות של ערב פסח. (ויש אומרים שגם בת בכורה אך לא נוהגים [ראה במקורות]). גם בכור הפטור מפדיון הבן צריך לצום. (כגון שהייתה הפלה לפניו אך הוא עדיין הילד הראשון במשפחה)

אמנם אם הוא אינו בכור לאמו (באופן שפטור מפדיון הבן עכ"פ) והוא אינו הילד הראשון לאביו – כגון שיש ילדים לפניו במשפחה זו (מאשה אחת או יותר) – אינו צריך לצום.

מקורות : שוע"ר או"ח סימן תע סעיפים א-ג

מקורות

דילוג לתוכן