fbpx

נושא: חגים

צום בכיפור

אני בן 63 ולוקח כדורים ללחץ דם סוכרת כולסטרול ודלול דם בנוסף גם אסמטי איך עלי להתנהג ביום כיפור האם אני יכול לקחת את הכדורים עם מים והאם בכלל עלי לצום כי כדורים לסוכר צריך לקחת עם פת תודה

שלום וברכה.
יש להתייעץ עם רופא ירא שמיים באם מותר לך לצום.   אם הרופא בכל זאת יאמר שמותר לך לצום.   וצריך ליטול את הכדורים.   אזי יש ליטלם בלא מים.  ואם אי אפשר לך בלא מים, אז לערב משהו מר במים ולשתותם עם מעט מים. (פחות מארבעים גרם)


באם לא יאשר לך הרופא לצום.   יש לשאלו אם מותר לך לצום לשיעורים.  ואם אפשרי אז מותרת אכילה של עד 30 סמ"ק, ושתיה של עד 40 סמ"ק  בהפרשים של 10 דקות בין אכילה לאכילה ובין שתיה לשתיה.


בברכת גמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.  מתוך בריאות איתנה.

מקורות