פתיחת ארון סגולה ללידה קלה. - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

שאלה

האם חב"ד נוהגים במנהג לפתוח ארון קודש כסגולה ללידה קלה?

תשובה

מצינו במכתבו של הרבי התייחסות לענין זה וכתב בזה הלשון "ומהנכון שבאם לא יהיה בזה בליטות, שישתדל בפתיחת הארון בימי הקריאה, והשם יתברך יזכהו לבשר טוב"

מקורות

דילוג לתוכן