fbpx

פתגמים ב'היום-יום'

האם יש קשר תוכני בין הפתגמים בספר היום יום, לתאריך בחודש? זאת אומרת, האם אדם יכול למצוא קשר לעצמו, ליום שלו? 

בוודאי שיש קשר. כל דבר בעולם הוא בהשגחה פרטית. ובוודאי ענין שהרבי נשיא הדור שמכיר היטב את נשמות כל אנשי הדור הכלולים בו כתב. לא תמיד אנו יודעים בבירור את המשמעות של הקשר, אבל אין ספק שיש קשר ישיר בין התאריך לבין הפתגם בהיום יום.

מקורות