פספוס בשליחות

אני מרגישה שאני מתפספסת בשליחות שלי,
קיבלתי הכוונה ברורה מהרבי מס' פעמים באגרות ועדיין יש בי פחד לצאת ולהתחיל. מה עושים? איך מתחילים? והאם אני נוגעת בכלל בהבנה המדויקת לשליחות שלי?

שבוע טוב.

קשה לענות שלא ידועים יותר מידי פרטים. באופן כללי, יש לעשות בירור ובדיקה, ממה נובע הפחד, וכן בירור האם זו ההבנה המדוייקת של השליחות. בירור זה יהיה קל יותר להעשות ביחד עם משפיעה שיכולה לעזור בתחום זה, כהוראת הרבי – עשה לך רב. כשיושבים עם מישהו מבחוץ, שהוא אובייקטיבי ורוצה מצד שני בטובתי, וגם יש לו את הכלים לעזור לנו, יהיה אפשר לברר יותר מה יש לעשות בלב זה, וגם לקבל כלים להתגבר על הפחד.

מקורות