פן יקדימנו אחר - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: זוגיות

פן יקדימנו אחר

  • שאלה

שלום. מה העניין של "פן יקדימנו אחר" בזיווגים אם הזיווג קבוע מראש , הרי יוצאת בת קול ואומרת בת פלוני לפלוני? האם אפשר לאדם לעשות את כל שאיפותיו וחלומותיו באמונה שהזיווג שלו (אם הוא אכן זיווגו) יחכה לו כל זמן? (כדוגמא אם רוצה לעשות טיול ממושך בעולם). 

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה

הנה בעניין זה יש איגרת ארוכה של הרבי שנמצאת באיגרות קודש חלק ב'  עמוד 193, שם הרבי דן בארוכה בסתירה לכאורה שבין בת קול יוצאת ואומרת לעניין של פן יקדימנו אחר. הרבי מביא שם כמה אופנים ליישב את זה, ובניהם: א. אחר יכול להקדים ולישא אבל זיווגם לא יעלה יפה. ב. בת קול גוזרת אבל תפילה יכולה לבטל את הבת קול. ג. העניין של בת קול, זה רק נטיה מצד הטבע, אבל הבחירה החופשית נשארת לעשות נגד הנטיה הטבעית כפי שאמרה הבת קול. ד. לפי הקבלה יכול להיות חילוף נשמות וכו' כדאי לעיין באיגרת, למרות סיגנונה הלמדני, לראות את כל הפרטים וההסברים, בכל מקרה הרבי מסיים את האיגרת במילים האלו: המורם מכל השיטות הנ"ל כי בכל הזיווגים יכול אחר להקדימו . . ובמילא יש מקום להשתדלות. לפי זה יוצא שהאדם בהחלט לא יכול לחכות ולבצע את כל שאיפותיו בהנחה שהזיווג יחכה לו, ובטח לא טיול ממושך וכו' כפי שהצעת, אלא לעשות את כל התלוי בו בדרכי הטבע להשתדלות במציאת הזיווג במרץ המתאים, יחד עם ביטחון ואמונה בה' שבוודאי ימצא לו את זיווגו הנכון במהרה. בהצלחה רבה ובשורות טובות

מקורות

דילוג לתוכן