fbpx

נושא: הלכה

פלטה לבשר וחלב

שימוש בפלטה לסרוגין לבשר וחלב
האוכל נמצא בשקיות צליה
האם יש בעיה בזה
לפעמים השקית מעל תבנית נוספת בשבת
ולפעמים ביו"ט השקית ישר על הפלטה
בלי לחכות 24 שעות

ב"ה

מלכתחילה לא מומלץ להשתמש בפלטה למאכלים בשריים ולאחר מכן לחלביים או להיפך.
בשעת הצורך מותר להשתמש בנתינת כלי על להפלטה (כולל שקית צלייה הנחשבת ככלי) ובתנאי שלא יהיה אפילו טיפת נוזל שיגיע מהכלי הנ"ל אל הפלטה (לצורך הענין אם נמצא נוזל על נייר הכסף שעל הפלטה ולא על הפלטה עצמה זה עדיין בסדר).
וכל עוד לא נמצא נוזל כלשהוא שהגיע לפלטה הדבר מותר. אחרת יש לשאול שאלה לגופו של עניין והכמות באם הפלטה תהיה עדיין כשרה.

מקורות :

בסימן קה ביור"ד מבואר כלל יסודי שאין הכלי פולט מדפיו דבר אם לא שיש רוטב בינו לבין הדבר המחממו. ועל זה אפשר לסמוך כעצה בעת הצורך. אומנם כיוון שבסימן צ"ב מבוארת חומרה גדולה מאוד לגבי טיפה שנפלה על הסיר מבחוץ (שלעיתים צריכים פי 60 מ60 . לכן לא כדאי להשתמש בעצה זו מלכתחילה)

מקורות