Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

פארק ליד כנסיה

יש לי בשכונה פארק ילדים גדול וליד יש כנסיה, אני יכול לקחת לשם את הילדים שלי ?

אם הפארק הוא חלק משטח הכניסה אסור לבקר בו.


באם לא - מצד הדין מותר, אך מומלץ להימנע, מצד חומר הזהירות שצריך להיות בכל קצה טומאת עבודה זרה.

מקורות