עשר ספירות עיגולים ויושר

שלום! קראתי בליקוטי תורה בפרשת שלח מושג של עשר ספירות דעיגולים ועשר ספירות דיושר. מה פירוש דברים אלו?

העץ חיים כותב שכשם שיש עשר ספירות בדרגת ה'יושר' – שהוא הכינוי לאור הפנימי, שיורד ונמשך בקו ישר מלמעלה למטה ויש בו התמעטות מדרגה לדרגה ונחלק לעשר ספירות, כך יש חלוקה של עשר ספירות בעיגולים, ש'עיגולים' הוא הכינוי לאור המקיף שאין בו התחלקות של מעלה ומטה כציור העיגול, ובכל זאת יש חלוקה של עשר ספירות, עיגול הכתר ועיגול החכמה, עד העיגול התחתון ביותר – עיגול המלכות.


באחד המקומות מוסבר שאלו שני אופנים בהשגת השכל: עיגולים הוא שכל כללי – כצורת עיגול שאין לו ראש וסוף, כך הבנת השכל באופן של "עיגולים" הוא שמבין את כללות הענין לפני הירידה לפרטים, ויושר – קו ישר הנמשך מלמעלה למטה, הוא כמו שבא השכל בהתחלקות פרטים, ומעיין ומשיג כל פרט ופרט שבהשכלה.


ועוד מובא, שבעולם התוהו ההארה האלקית היא באופן של "עיגולים" – באופן כללי וללא התחלקות כעיגול שאין בו התחלקות, ובעולם התיקון ההארה האלקית היא באופן של "יושר" בהתחלקות וסדר הדרגה, כקו ישר שיש בו פרטים שונים, מעלה ומטה. 

מקורות

המשך תער"ב פרק קכה, ועוד.