ערבית או בדיקת חמץ - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: פסח

שאלה

עדיף קודם להתפלל ערבית או קודם לבדוק את החמץ?

תשובה

באם יש לך מנין קבוע של ערבית בזמנה, תתפל במנין זה ואחר כך תבדוק.
באם אתה מתפלל ערבית מאוחר יותר – תקדים את בדיקת חמץ, ותדאג לזכור להתפלל אחר כך ערבית.

מקורות

דילוג לתוכן