ערבוב שמנים בחנוכה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: חגים

שאלה

האם אפשר לערב כמה שמנים ביחד להדלקת נרות חנוכה?

תשובה

כשיש בידו שמן זית בצמצום יכול לערב בו שאר שמנים כדי שיהא שמן זית מרובה, ונכון שעכ"פ נר הנוסף בכל לילה יהיה של זמן זית בלא תערובת שאר שמנים (א"א תנינא סי' תרע"ג)

מקורות

דילוג לתוכן