fbpx

על חמור או עננים?

אני שמעתי שמשיח יבאו בעננים, ואחר כך שמעתי שהוא יבוא על חמור אז מה בדיוק קורה כאן??? 

הגמרא מתייחסת לשאלה שאלה שלך ועונה:  זכו – על ענני שמיא, לא זכו – עני ורוכב על חמור, כך שמדובר על 2 אפשריות על פי המצב של עם ישראל. בחסידות מסבירים זאת יותר לעומק, שהרכיבה על החמור מסמלת את הרכיבה על החומריות, כלומר זיכוך החומר ועלייתו לקדושה, ואילו ענני שמיא מסמלים את המשכת אור הקדושה שבדרגת שמים, כלומר אור שמעל החומר, ושתי דברים אלו יקרו (גם יחד) בביאתו של המשיח במהרה בימינו אמן.

מקורות