fbpx

עין הרע

היי , אני מרגישה שיש עליי עין הרע מאד חזקה, שומדבר כבר לא הולך לי ואני אפילו יודעת מי עושה לי את העין הזו
איך ניתן להסיר אותה?

כאשר אדם מקיים מצוות ובוטח בה' זו ההגנה הטובה ביותר מפני עין הרע.
מדבריו של הרבי משמע, שהדבר הכי טוב לעשות במקרה כזה הוא להסיח את הדעת מפני הפחד מהעין הרע, לחזק את הביטחון בה', לבדוק את המזוזות שבבית, לתת צדקה לפני הדלקת נרות שבת, ובעזרת ה' שום רע לא יפגע בך.
כמו כן ניתן לגשת לאחד מבתי חב"ד ולבקש לכתוב לרבי לבקש ברכה.
בשורות טובות ושבת שלום

מקורות