Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

עבודה במקום שאינו כשר

שלום אני אדם דתי ומעוניין לעבוד ברשת פיצריות לא כשרה אבל אם מישהו מבקש ממני לשים תוספת לא כשרה על הפיצה אני לא שם וגם לא מציע ללקוחות את התוספת הלא כשרה אז האם מותר לעבוד שם??? (ואגב המקום סגור בפסח)

שלום וברכה,

ראשית יישר כחך על זה שאתה לא נותן לאנשים תוספת לא כשרה, אך בכל זאת, ראוי ונכון שלא לעבוד במקום שמוכר אוכל לא כשר.

וכמה סיבות נאמרו לדבר, ראשית, אם אנשים רואים אדם דתי שעובד במקום - הם חושבים שהמקום הוא כשר. ושנית, אתה מסייע לדבר עבירה - 

לאכילת אוכל לא כשר, ועובר בזה על האיסור "לפני עוור לא תתן מכשול".

חזק את בטחונך בה', שהוא מקור הברכה והפרנסה, ויתן לך את הפרנסה באופן הכי כשר וטוב.

ובכל זאת, אם קשה הדבר מאוד, נשמח להפנות אותך אל רב שישמע את כל הפרטים, ואולי בשמיעת הסיפור המלא - התשובה תהא באופן אחר.

בשורות טובות,  ופסח כשר ושמח

מקורות