ספר תורה פסול - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כללי

שם הרב המשיב: הרב מאור דוד כהן

שאלה

ספר תורה פסול כמה זמן ניתן להשאירו בארון הקודש ללא תיקון – הספר משוח ותוקן 2 פעמים. סופר סת"ם אמר שאין כדאיות לתקן?

תשובה

שלום וברכה.

מותר להשאיר ספר תורה פסול בארון הקודש כל זמן שרוצים.

מקורות : ראה דיון בזה בשו"ת הנודע ביהודה (מהדורא קמא סימן ט')

מקורות

דילוג לתוכן