fbpx

נושא: שבת

סעודה אחר קידוש

שלום הרב. במקרה שאני לא התחלתי סעודה מיד (ולא תוך ארבע דקות) אחרי קידוש לא באשמתי אלא בגלל אונס ולפני שהתחלתי סעודה יצאתי לכמה רגעים לחדר אחר. האם אני צריך לעשות קידוש עוד הפעם?
וכמה זמן נחשב הפסק מוחלט בין קידוש לאכילה?

מלכתחילה יש להשתדל להסמיך את הקידוש לסעודה ככל האפשר.  אלא שבדיעבד אם לא התכוון בפירוש שלא לסמוך קידוש לסעודה נוהגים להקל עד 72 דקות.
מקור :  שו"ע (ורמ"א) סימן רעג סעיף ג.   ונ"כ.

מקורות