Ask The Rabbi

נושא:

סידור השולחן משבת לחול

שלום הרב, רציתי לשאול אם מותר לי לסדר את השולחן בשבת, כיון שבמוצאי השבת מגיעים אלי אורחים?

אסור להכין משבת לחול, 

ולכן אסור לנקות את הבית ולהדיח כלים וכדומה, אם לא יהיה בזה צורך לכבוד השבת עצמה. 

אלא אם כן יש ריח רע לדוגמא, העולה מהכלים המלוכלכים, וזה מפריע לבני הבית או לאורחים שבאים בשבת, אז אפשר להקל משום שזה נחשב "גרף של רעי". אבל בלי זה אסור להכין משבת לחול.

מקורות