סדר הגדה. - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: פסח

שם הרב המשיב: הרב יהודה נחמנסון

שאלה

מי כתב את סדר 'הגדה של פסח'?

תשובה

דעות שונות: רבי עקיבא, ר"א בן הורקנוס, אליהו הנביא

מקורות

זכירה לחיים, ד א. סידור רשב"ן כט א. קול מבשר ח"ג פפ"ח יב


דילוג לתוכן