נתינת שם ע"ש אדם שנפטר צעיר.

אחי ע"ה נפטר בהיותו בן 35. האם מותר לי לקרוא לבני בשמו, כי הוא נשאר ללא זכר?

נוהגים שלא לתת את השם על שם מי שנפטר בצעירותו, אא"כ הוא אביו או אמו שזהו כבודם. ובשעת הצורך יש לראות לשנות קצת את השם ובכל מקום לפי ענינו.

מקורות